Vinger aan de pols – continuïteit in grip op virussen. 

Al voor het heropenen van je pand staat Hago voor je klaar met een grote schoonmaak en d gebouwenscan. Maar je zoekt natuurlijk continuïteit; blijvende grip op COVID-19 en andere virussen om je werkomgeving veilig en schoon te houden. Ook dat is uiteraard een belangrijk deel van onze dienstverlening en de vinger aan de pols-check is het instrument dat ons helpt jou zo goed mogelijk te helpen.  

De vinger aan de pols-check is het punt in Hago’s aanpak voor jouw pand na de coronacrisis waarmee we controleren of we de juiste dingen doen. Nadat we starten met een grote schoonmaak, brengen we alle aandachtspunten en risico’s in je pand in kaart met de gebouwenscan die aangeeft wat nodig is (Plan) om grip te houden op virussen. Vervolgens gaan we samen aan de slag met verbeterpunten (Do). Met de vinger aan de pols-checvinken we af wat nu op ‘groen’ komt te staan (Check), en onze hygiënecoach stelt daarna bij waar nodig (Act).  

Informatie up-to-date 
Hago’s zusterbedrijf Alpheios voert de check uit, 3 maanden na de grote schoonmaak en de gebouwenscanTijdens de gebouwenscan brengen we de verbeterpunten van je pand in kaart met een stoplichtmodel. Voor de punten die met oranje of rood zijn beoordeeld, maken we een lijst met concrete acties. Tijdens de vinger aan de pols-check beoordelen we deze punten nogmaals. De check moet antwoord geven op de vraag: is het gebouw structureel schoon en veilig? 
 
Als alle overgebleven punten uit de check een groen licht krijgen, bewaakt de Hygiënecoach van Hago de continuïteit door elk kwartaal de status met je te bespreken en blijft schoon en veilig een vast agendapunt tijdens alle operationele overleggen. Zo houd je constant grip op de factoren die van invloed zijn op de veiligheid van je gebouw en beperk je de risico’s op COVID-19 en andere virussen tot een minimum 

Samengevat 
Dit is wat de vinger aan de pols-check je oplevert: 

  • Grip op dé factoren die van belang zijn voor een schoon en veilig gebouw; 
  • De informatie over jouw schone en veilige gebouw is constant up-to-date; 
  • Een duidelijk proces om de veiligheid van jouw gebouw continu te blijven garanderen. 

Wil je meer weten, of heb je andere vragen over onze dienstverlening? Je contactpersoon bij Hago vertelt je alles.  

Deel dit artikel: