Privacy en Smart Hygiene

Hago Next maakt slimmer schoon met Smart Hygiene, door data uit sensoren om te zetten in effectieve schoonmaakroutes. “Maar hoe werkt dat samen met de privacy van gebouwgebruikers?” Een terechte vraag. De animatie laat je zien hoe we de richtlijnen in de AVG keurig borgen, om te borgen dat we samen écht slim zijn.