Vraag en antwoord webinars Smart Hygiene

Onze webinars maakten kijkers benieuwd naar nog meer feitelijke informatie. We hebben alle vragen verzameld en de antwoorden gezocht. Hieronder zie je ze, geordend in een aantal relevante categorieën. Wil je nog meer weten? Wil je bijvoorbeeld nog meer zicht op de implementatie of de investering? We helpen je uiteraard graag. Stel je vraag of vragen hier en we nemen contact met je op.

Hagonext 15
Veelgestelde vragen

Smart Hygiene

Hebben jullie ervaring met Smart Hygiene in het onderwijs?

Ja, voor de inzet van Smart Hygiene hebben wij al ervaringen opgedaan in het onderwijs, maar vooral op het gebied van luchtkwaliteit. Voor schoonmaak willen we heel graag aan de slag met onderwijsinstellingen om samen te leren.

Meer over schoonmaak in het onderwijs
Hoe ervaren de schoonmaakmedewerkers Smart Hygiene?

Positief. In het begin vinden mensen het erg spannend maar zodra onze collega's de voordelen ervan meemaken (ondersteuning in het dagelijks uitvoeren van werk) hebben ze vooral positieve ervaringen. Daarom vinden we de intensieve begeleiding ontzettend belangrijk en cruciaal, want het blijft een verandertraject.

Hoe tevreden is VodafoneZiggo, de testlocatie voor Smart Cleaning, met deze manier van schoonmaken?

Deze vraag heeft Ruben van Dijk in het webinar beantwoord. VodafoneZiggo is erg te spreken over de datagedreven dienstverlening van Hago Next.

Hoe werkt Hago Next met Smart Hygiene in productieomgevingen waarbij de nadruk niet ligt op de kantoorruimtes?

Daar richten we ons voornamelijk op de sanitaire ruimtes. Productieomgevingen zijn intensief in gebruik en vragen dagelijks onderhoud. Smart Hygiene neemt onze medewerkers mee in prioriteiten en effectiviteit. In sanitaire ruimtes kunnen wij direct en pro-actief inspelen op de werkelijke behoefte, afgestemd op daadwerkelijk gebruik. 

Hoe worden looptijden efficiënter ingericht met Smart Hygiene?

Door zicht op het gebruik van ruimtes. Het programma dat wij hiervoor gebruiken berekent vervolgens zelf, op basis van de data uit de sensoren, de meest efficiënte route door het gebouw heen en houdt daarbij rekening met de looptijden. Werkzaamheden sluiten continu op elkaar aan.

In hoeverre maakt Smart Hygiene het mogelijk om in de toekomst te plannen op basis van data uit het verleden?

De kracht van data en het verzamelen ervan ligt in de analyse. Het analyseren helpt de dienstverlening verregaand te optimaliseren. Dit maakt het dus heel goed mogelijk.

Kunnen jullie de stappen van de pilotfase beschrijven?

Dat is maatwerk. Dit zijn de hoofdlijnen: 1. bepalen doelstelling/user cases. 2. bepalen sensoren/koppelingen. 3. bepalen pilotlocatie. 3. start pilot. 4. evalueren en indien nodig bijstellen. 5. afronden pilot en bepalen vervolgtraject.

Vanaf welke organisatiegrootte is Smart Hygiene interessant?

We kijken niet zozeer naar de organisatiegrootte maar naar het totaal aantal vierkante meters van een gebouw. Vanaf 10.000 m2 is de inzet van Smart Hygiene erg interessant.

Welke stappen, kennis en middelen zijn nodig van start tot implementatie en het uiteindelijke uitlezen van data?

Hier ligt een groter implementatieplan aan ten grondslag waarin we al deze aspecten in 8 weken tijd doorlopen. Van (plaatsen van) sensoren en de technische koppeling (API) tot aan instructies en opleiding voor onze vakschoonmakers. Het uitgewerkte implementatieplan lichten we graag persoonlijk inhoudelijk toe.

Betekent Smart Hygiene altijd tevreden klanten?

Hygiëne is belangrijker dan ooit. Door er te zijn op de momenten dat het echt nodig is, borgt Hago Next hygiëne en kwaliteit. Smart Hygiene verhoogt daarnaast de beleving van pandgebruikers. Ze grijpen bijvoorbeeld nooit meer mis in sanitaire ruimtes. Smart Hygiene is behoeftegestuurde schoonmaak.

Is Smart Hygiene ook al beschikbaar voor vakantieparken?

Smart Hygiene is ook beschikbaar voor vakantieparken. Het sluit zelfs erg goed aan, omdat het goed zicht geeft op het gebruik en de gebruiksintensiteit van accommodaties. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld onderwijsomgevingen. We kunnen veel gerichter sturen op flexibele schoonmaak als we data over gebruik van ruimtes hebben.

Vraag een demo aan
Vragen over Smart Sanitair?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Smart Sanitair? In een demo laten we je exact zien hoe het werkt.

Demo aanvragen
Hagonext 9 Mirror