Onze Aanpak Kwaliteit Stoplicht
04-05-2020

Groen, oranje of rood: Hago’s gebouwenscan

Na een onzekere periode opent je bedrijf binnenkort weer zijn deuren. Goed nieuws! Maar hoe zorg je dat je medewerkers weer onbezorgd aan de slag durven gaan? Hoe verzeker je jouw medewerkers en bezoekers van een schone omgeving waarin ze zich veilig voelen? Hago licht heel je gebouw voor je door, voordat je mensen weer binnenkomen. Met onze gebouwenscan brengen we in kaart wat goed is en verbeteren we waar nodig gericht.

Hago biedt je, samen met zusterbedrijven, een compleet pakket om weer schoon en veilig aan de slag te kunnen. We beginnen met een grondige reiniging van je gebouw. De tweede stap is de gebouwenscan. Voor deze scan gebruiken we de kennis en expertise van ons zusterbedrijf Alpheios. De scan moet antwoord geven op één hoofdvraag: is mijn gebouw klaar voor heropening?

 

Alle hokjes aankruisen

De gebouwenscan brengt de status van je gebouw in kaart. We observeren, inspecteren en beoordelen verschillende onderdelen aan de hand van een lijst met 44 vragen. De antwoorden geven jou en ons inzicht, verbeteracties en stuurinformatie. Zo beperken we gezondheidsrisico’s en realiseren we structureel en goed schoonmaakonderhoud.

 

Om te zorgen dat je gebouw schoon en veilig blijft, kruisen we alle hokjes aan met drie aandachtsgebieden: bestek/programma, faciliteiten en randvoorwaarden, en beheersing van processen. We bestuderen de kwaliteit van het huidige schoonmaakprogramma, de faciliteiten en randvoorwaarden die aanwezig zijn om een schone en veilige omgeving aan te bieden en het beheer van processen als het kwaliteitsmeetsysteem, risicomanagement en het wasproces.

 

Duidelijke bevindingen met duidelijke vervolgstappen
Aan de hand van de informatie uit de scan, labelen we je gebouw met een stoplichtmodel: groen (in orde), oranje (aandachtspunten) of rood (hoog risico). Komt je gebouw als oranje of rood uit de scan? Dan geven we je direct een lijst met de benodigde acties om in de gewenste groene zone te komen. Al die acties zie je in een overzichtelijke rapportage met daarin het verbeteradvies, op volgorde van urgentie.

 

Gebouwenscan: what’s in it for you?

  • Zicht op dé factoren die van belang zijn voor een schoon en veilig gebouw;
  • Een overzicht van risico’s in het gebouw en het schoonmaakproces (inclusief aanpalende processen);
  • Duidelijkheid over acties om deze risico’s weg te nemen of beheersbaar te maken;
  • Grip op de factoren die van invloed zijn op een schoon en veilig gebouw.

Meer weten?
Wil je meer informatie over de gebouwenscan en de andere manieren om jouw bedrijf schoon en veilig weer op te starten? Neem dan gerust contact op met je contactpersoon bij Hago.

Download

Gebouwenscan

Hago biedt je, samen met zusterbedrijven, een compleet pakket om schoon en veilig aan de slag te kunnen. We beginnen met een grondige reiniging van je gebouw. De tweede stap is de gebouwenscan. Voor deze scan gebruiken we de kennis en expertise van ons zusterbedrijf Alpheios. De scan moet antwoord geven op één hoofdvraag: is mijn gebouw klaar voor (her)opening? 

Download de factsheet
Onze Aanpak Kwaliteit Stoplicht

Meer blogs

Hagonext 35
Vooruitstrevend, Kantoren, Smart Hygiene

Facilitair Management en de deeleconomie

21-02-2020
3 min.
Beschermende Kleding (1)
COVID-19, Kwaliteit

Veiligheid van medewerkers voorop – schoonmaak in een pandemie

08-04-2020
3 min.
Beschermende Kleding (1)
COVID-19, Kwaliteit

Voorkomen én genezen – schoonmaak in een pandemie

14-04-2020
5 min.