20220113 Gilde Opleidingen
13-01-2022

Gilde Opleidingen & Hago - partners met ambities

Van kleine verbeteringen tot grootse veranderingen: Gilde Opleidingen wil een bijdrage leveren aan de toekomst van het onderwijs. Dat doen ze zeker niet alleen, maar samen met medewerkers, studenten, docenten, leerbedrijven en andere partners. Hago is zo’n partner. Al vele jaren.

Roger Dassen is Teamleider Facilitaire Zaken bij Gilde Opleidingen. Zijn aandachtsgebied ligt voor een groot deel bij schoonmaak. Ook is hij verantwoordelijk voor het contractbeheer. Roger vertelt over gegroeid partnerschap, veranderende behoeftes en mooie ontwikkelingen richting de toekomst.

Wat houdt de samenwerking met Hago precies in?

“Wat wij als opdrachtgever voornamelijk willen is dat onze medewerkers en studenten schoonmaak op de juiste manier beleven. In het algemeen krijgen wij weinig klachten over schoonmaak. We willen dat iedereen tevreden is en dat mensen geen last hebben van ruimtes die niet schoon zijn. We overleggen met Hago waar we nog kunnen verbeteren en zijn we alert om dingen op te pakken.

De gebruikers in ons gebouw kijken altijd vanuit hun beleving, niet of iets technisch schoon is. Dat doen wij natuurlijk wel. Samen, in die driespan, zorgen we ervoor dat de kwaliteit goed blijft. Daarbij hoort ook dat schoonmakers correct communiceren en representatief overkomen. Dat wordt steeds belangrijker, naast de kwaliteit van de schoonmaak. Het totaalpakket dus.”

Hoe geven jullie schoonmaak vorm in de praktijk?

“Op locatie is een schoonmaakteam aanwezig dat wordt gestuurd door een voorvrouw. Zij heeft hele korte lijnen met onze eerste medewerker facilitair. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de locatie. Bij vragen of problemen ontstaan, communiceert onze collega snel met Hago en pakt Hago door.

Gilde Opleidingen is ooit begonnen om dit zo in te richten. De eerste medewerker en de korte lijnen met partners werpen hun vruchten af. Hago heeft ook aangegeven dat ze hier blij mee zijn. Ook de kwaliteitscontroles door CSG verlopen goed. We zijn op elkaar ingespeeld.”

Welke invloed heeft corona? En hoe gaan jullie samen met veranderingen om?

“Sinds corona zien we het pandgebruik veranderen. Er zijn meer ruimtes die niet schoongemaakt hoeven te worden. Vaak kunnen wij niet voorzien of we lokalen wel of niet gaan gebruiken. Daar willen we meer op kunnen inspelen. Hago heeft ons verteld welke oplossingen er zijn om hier slimmer mee om te gaan. Wij zijn erg geïnteresseerd om deze methodes te introduceren. Met behulp van automatisering kunnen we schoonmaak beter inrichten en zijn we uiteindelijk ook nog efficiënter bezig.

Een mooi voorbeeld is de introductie van Hago Now. Hiermee kunnen we alles op één plek verzamelen. Het is een centraal communicatiemiddel waar we informatie op kunnen ontvangen, maar ook zelf kunnen versturen. Iemand maakt een melding, wij zien het en de medewerker van Hago kan erop anticiperen.”

Hoe verloopt de samenwerking tussen Gilde Opleidingen en Hago momenteel?

“We zijn tevreden met hoe alles nu loopt. De schoonmaak is goed en betrouwbaar. Daarom hebben we de aanbesteding wederom aan Hago gegund. Op dit moment werken we aan de afronding. We zijn in gesprek en benaderen het als een geheel nieuw contract. Daarbij gaat het over wat we kunnen verbeteren, zodat we ook echt als een nieuw contract kunnen functioneren.

Achter de schermen zijn we bezig met nieuwe oplossingen om schoonmaak nog beter in te richten. COVID brengt noodgedwongen ook goede ideeën. Het uitrollen van deze innovaties ligt echter nog voor ons.”

Wat zijn belangrijke aandachtspunten richting de toekomst?

“Ondanks alle positieve zaken, maken we ons enigszins zorgen over de toekomst. We zitten nu op een goed kwaliteitsniveau. Maar hoe krijgen we voldoende goed geschoold schoonmaakpersoneel om de kwaliteit op peil te houden? Dat is een onderdeel waar we samen met Hago naar kijken. Goed werkgeverschap is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat schoonmakers niet te zwaar belast raken en zich gewaardeerd voelen.

Voor ons maakt het niets uit of iemand voor Hago of voor Gilde Opleidingen werkt. Wij spreken onze waardering uit. Omdat we zien wat schoonmakers doen en hun werk belangrijk vinden. Als opdrachtgever willen we mensen betrekken. En wanneer wij iets kunnen bijdragen aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden, dan doen we dat. Soms gaat het om kleine dingen, zoals het plaatsen van een wasmachine op een verhoging zodat de medewerker zijn rug niet hoeft te belasten. Zoiets kleins kan al een groot verschil maken. En precies daar ligt de kern van de oplossing voor deze problematiek.

Persoonlijke ontwikkeling is ook van belang. Welk perspectief kunnen we medewerkers bieden? Hoe gaan we hiermee om? Alles draait om aandacht, waardering en respect. Zo zorg je ervoor dat mensen niet weggaan. Als medewerkers het naar hun zin hebben, weten wat ze hebben en voelen dat ze gezien en gehoord worden dan blijven ze. Ook al zijn sommige condities bij een andere werkgever wellicht beter.”

Hoe ervaren jullie het partnerschap met Hago?

“Van een partner verwacht je dat die actief is. Hago heeft dat tijdens COVID echt bewezen. Ze kwamen met oplossingen en boden hulp aan. Hygiëne stond natuurlijk voorop. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van desinfectiepalen. De medewerkers hebben daar heel goed op gereageerd. Hago is een van onze meest actieve leveranciers. Dat is wat wij in een partner zoeken. Veel partijen praten over ontzorgen. Maar de daad bij het woord voegen is iets compleet anders. Wij zien dat Hago het ook echt uitvoert.

Het werkt twee kanten uit. Partnerschap is niet alleen nemen, maar ook geven. Binnenkort krijgt Gilde Opleidingen er een nieuwe locatie bij. Dit nieuwbouwpand leent zich perfect om pilots te draaien. Al vanaf de bouw betrekken we onze partners. Zo gaan we met Hago in gesprek over de voorzieningen die zij nodig hebben om hun werkzaamheden goed te kunnen doen. Denk hierbij aan berging of wasruimtes. In een nieuwbouwsituatie kun je daar tijdig rekening mee houden. We willen het in één keer goed doen. Vaak zit het ook in de details. Soms worden die vergeten, maar zijn de gevolgen groot. Een voorbeeld is het plaatsen van afvoerputjes voor water. Het lijkt iets kleins, maar kan echt een verschil maken. Over zulke dingen denken we samen na. Daarin zit ook de kracht van onze samenwerking.

Hoe zie je de verdere ontwikkeling dat partnerschap?

“Uiteindelijk draait het allemaal om partnerschap. We ervaren schoonmaak, net zoals catering, als heel belangrijk. Is het niet in orde, dan ontstaan er klachten. Doordat we goed op elkaar zijn ingespeeld, doen we steeds meer voor elkaar. Maar accepteren we ook als dingen een keer minder goed gaan.

We willen het partnerschap met Hago graag verder uitbouwen. Met elkaar in gesprek gaan over wat nog beter kan en wat een toevoeging voor onze medewerkers en studenten is. Samen ervoor zorgen dat zij geen reden hebben om te klagen over de kwaliteit in hun beleving. Door gewoon te doen wat we hebben afgesproken. Innovatieve oplossingen die schoonmaak efficiënter inrichten helpen ons daarbij. Dan zijn we echt op de goede weg.”

Meer blogs

Nationaal Militair Museum Triple T
Recreatie, Partnerschap

Hago’s militaire schoonmaakoperatie met Triple-T bij Nationaal Militair Museum.

22-02-2019
1 min.
Het Succes Van Uva En Hago In Gesprek Tot Grote Hoogte Reiken
Onderwijs, Partnerschap

Het succes van UvA en Hago: in gesprek tot grote hoogte reiken

12-03-2019
6 min.
Hago - Recreatie - Schoonmaak - schoonmaakmedewerkers van achteren
Recreatie, Partnerschap

Meanwhile in Roermond…

06-08-2019
5 min.