Kantoorschoonmaak Algemeen Afnemen Vive Spray
16-12-2021

DSM en Hago: een gouden huwelijk sinds 1949

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

DSM staat bekend als een organisatie die zichzelf goed opnieuw kan uitvinden. Zo zijn er andere keuzes gemaakt qua strategische doelstellingen om de wereldwijde markt op het gebied van Food, Health en Nutrition nog meer te verbreden. Die keuzes brengen een reorganisatie met zich mee die DSM toekomstbestendig houdt.

Een rijke historie

DSM (voorheen De Nederlandse Staatsmijnen) is een van de oudste klanten van Vebego. De samenwerking tussen de twee Limburgse bedrijven startte vlak na de Tweede Wereldoorlog. Net als DSM is Vebego zich ontzettend bewust van de manier waarop je als bedrijf het verschil kunt maken. Deze principes matchen met de waarden die DSM uitstraalt. Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid zijn essentieel.

Het is ook een van de redenen waarom DSM en Hago al zo’n lange en goede relatie hebben. Van schoonmaak en glasbewassing tot de zogeheten handyman, voor Vebego zijn de kwaliteitseisen die DSM stelt geen probleem. Veilig werken bijvoorbeeld. Of op een andere manier schoonmaken, met duurzamere producten en methodes. Allemaal dingen waar DSM veel waarde aan hecht bij leveranciers.

Evelien Maes, Category Manager bij DSM, richt zich voor een deel op facility management voor de locaties van DSM in Nederland.

Hoe verloopt de samenwerking tussen DSM en Hago momenteel?

“Als partner denkt Hago op alle niveaus met ons mee over hoe we continu kunnen blijven verbeteren. De samenwerking verloopt heel goed en het accountmanagement is ontzettend prettig. Per kwartaal hebben we QBRs (Quarterly Business Reviews) om bepaalde aspecten meer uit te lichten en om elkaar te blijven uitdagen We bekijken de voortgang en bepalen wat implementeerbaar is en wat niet. Zo willen we continu blijven verbeteren op het gebied van robotisering en digitalisering. Hier vragen we dus ook aandacht voor aan Hago. Ook qua sustainability hebben we stappen gezet. Daar willen wij aandacht aan geven en wij verwachten daarin ook verbeterinitiatieven van Hago.”

Wat maakt deze samenwerking van ruim 70 jaar zo succesvol?

“DSM en Hago hebben dezelfde kernwaarden. Er zijn veel initiatieven die we gemeen hebben. Dat versterkt de samenwerking alleen maar. Bovendien is het partnership zo sterk dat we in goed overleg dingen op een andere manier invullen. En samen dingen anders aanpakken.”

Kantoorschoonmaak Algemeen Stofzuigen

Heb je een concreet voorbeeld van iets wat DSM en Hago samen bereikt hebben?

“Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met het programma ‘DSM Next Normal 2021’ om efficiënter te werken en daar waar mogelijk diverse besparingsmogelijkheden te kiezen. Het was nodig omdat we door middel van besparingen onze bedrijfsdoelstellingen wilden realiseren. Samen met Hago zijn we gaan kijken wat er mogelijk en nodig was in de nieuwe hybride manier van werken en welke middelen ingezet konden worden om dit tot stand te brengen. Vervolgens werd het besproken met alle locaties en kon iedereen een ‘smaak’ kiezen. Het programma werd een groot succes.”

Hoe hebben jullie hier samen invulling aan gegeven?

“Het was toen heel prettig dat we onze programma’s klaar hadden die we samen met Hago hebben ontwikkeld. Partnership is voor ons tot op de euro’s bekijken waar iets vandaan komt en welke mogelijkheden we zien. Het Hoofd National Accounts en de Commercieel Directeur verdienen daarvoor een groot compliment, want Hago heeft dit tot op detail uitgewerkt. Alles ging in overleg en ook de regiomanagers hebben een goede bijdrage geleverd. Samen nadenken over doelen en elkaar ruimte geven werpt echt zijn vruchten af.”

Wat is er veranderd in de loop der tijd? Hoe zijn jullie bijvoorbeeld omgegaan met corona?

“Eerst ontstond lichte paniek. Maar we hebben elkaar snel gevonden. Door direct te schakelen hebben we gekregen wat we nodig hadden. Hetzelfde geldt voor op- en afschalen. Bijvoorbeeld extra rondes om de werkomgeving hygiënischer te maken. DSM staat voor ‘safety first’. We zijn strikt qua veiligheid. Tijdens COVID heeft DSM veel moeten veranderen en Hago heeft zich flexibel opgesteld en aangepast. Zo zijn we met een applicatie gaan managen wie op kantoor mocht komen. Hago schaalde op en af toen dat nodig was. Ze liepen COVID rondes bij het sanitair en alle touch points om meer veiligheid aan medewerkers te bieden. Door op hun aanwezigheid te sturen, konden we schoonmaak beter afstemmen.

Smart building sensoring gebeurt al veel. Maar de technologie is nog niet overal geïntroduceerd. Daar willen wij samen met Hago nog naartoe werken. Op dit moment zitten we in een fase van afschalen. Er lopen verschillende programma’s, waarbij we samen kijken wat overbodig is. Wij waarderen het als Hago hierin initiatief toont en contact opneemt.”

Wat verwacht je nog meer van Hago in de toekomst?

“Digitaliseren en innoveren zijn voor DSM enorm belangrijk. Aan innovaties liggen veel factoren ten grondslag, waar Hago Next voornamelijk op inspeelt. Hierin verwachten wij initiatief, snelheid en doorontwikkeling. DSM is een ideaal bedrijf om pilots te draaien, daar sturen we ook op aan. Zo is een stukje robotisering richting de nabije toekomst wenselijk.

We kunnen met name heel trots zijn op de samenwerking zoals die nu staat. Als we kijken naar de toekomst, willen we meer doorontwikkelen op robotisering en sustainability. Hago weet dat onze focus daar ligt. Het is belangrijk dat je dit samen doet, zodat er aandacht en focus op blijft. Dat doet DSM continu, iets waar Hago als partner al meer dan 70 jaar een belangrijke rol in mag spelen. Het lijkt zo wel echt op een gouden huwelijk.”

Meer blogs

Nationaal Militair Museum Triple T
Recreatie, Partnerschap

Hago’s militaire schoonmaakoperatie met Triple-T bij Nationaal Militair Museum.

22-02-2019
1 min.
Het Succes Van Uva En Hago In Gesprek Tot Grote Hoogte Reiken
Onderwijs, Partnerschap

Het succes van UvA en Hago: in gesprek tot grote hoogte reiken

12-03-2019
6 min.
Hago - Recreatie - Schoonmaak - schoonmaakmedewerkers van achteren
Recreatie, Partnerschap

Meanwhile in Roermond…

06-08-2019
5 min.