Hagonext 38
16-02-2021

Continuïteit van schoon: de juiste balans tussen data en mens

Je gebruikt je kantoorpand anders dan voorheen en de eerste blikken op de toekomst wijzen uit dat die verandering een nieuwe realiteit wordt. Je verwacht van je facilitaire partners dat zij inspelen op dat nieuwe normaal. Je zoekt continuïteit van schoon in een omgeving die verandert van werkplek naar clubhuis, maar waarin hygiëne belangrijker is dan ooit. Data verzamelen en de juiste dingen op de juiste momenten schoonmaken, borgt die continuïteit. Zorgen dat er altijd voldoende mensen zijn om te zorgen voor schoon, doet dat ook.

Fact based schoonmaken

Hago Next houdt ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, met jouw behoeften als onze prioriteit: een omgeving waarin je werknemers optimaal en gezond renderen én een bundeling van facilitaire taken om je budget effectiever te besteden. Data maakt het mogelijk scherpe analyses te maken om vervolgens vroegtijdig op die informatie te anticiperen en facilitaire dienstverlening fact based aan te passen. Dat zag je de in het verleden met name terug in Smart Building achtige ontwikkelingen die vooral draaiden om besparing van energie.

Vandaag de dag is het veel meer dan dat en de ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Denk hierbij aan aanmelden met je smartphone, licht en klimaat bedienen, collega’s vinden of een vergaderruimte reserveren en sinds november 2020 dus ook Smart Hygiene; hygiëne op basis van feiten en daadwerkelijk gebruik. Schoonmaakmedewerkers die niet op basis van de aannames in een werkprogramma, maar aan de hand van daadwerkelijk gebruik van ruimtes hun werk doen. Zo zijn ze altijd op de juiste plaats.  

Belang van hygiëne in een veranderende werkomgeving

Hygiëne staat tegenwoordig bovenaan de agenda. Je onderneming heeft baat bij een veilige en hygiënische werkomgeving, waar zowel medewerkers als gasten zich welkom en veilig voelen. Daarnaast zie je dat het gebruik van het kantoor verandert. Het aantal vierkante meters neemt af en steeds meer werkplekken worden gedeeld. Meer mensen werken thuis, kantoren worden hubs waar je als team of met klanten bij elkaar komt.

Niet harder maar slimmer schoonmaken

Aan de facilitair manager de uitdaging om de faciliteiten samen met het pand te herinrichten, zodat ze aansluiten bij het nieuwe gedrag van de gebruiker én relevant blijven. Als inkoper zoek je ondertussen naar kansen om de dienstverlening financieel slimmer in te richten. Schoonmaakmedewerkers moesten de afgelopen jaren steeds meer doen in minder tijd. Daar was de rek op een gegeven moment uit. Feit is dat een op de drie schoonmaakmedewerkers 55 jaar is, of ouder. Ook dat is een ontwikkeling die we al een tijd nauwgezet volgen. Nog harder werken was geen optie meer. Het moest slimmer.

Slimmere schoonmaak: Smart Hygiene

Hago Next lanceerde in november 2020 het antwoord op de vraag naar slimmere schoonmaak: Smart Hygiene. Smart Hygiene bestaat uit Smart Cleaning en Smart Sanitair, twee bewezen oplossingen. Bij beide maken we slim schoon met behulp van een software tool die dankzij sensoren de bezettingsgraad meet en de schoonmaakfrequentie precies afstemt op het gebruik van het gebouw. Dit maakt dat we niet elke dag alles schoonmaken, maar wel dagelijks het juiste. Door de inzet van Smart Hygiene bewegen we wendbaar en duurzaam mee met het gebruik van het pand, wat de bezetting ook is. En met Smart Hygiene zorgen we dat de schoonmaakmedewerker langer vitaal blijft en gemotiveerd om uit te blinken in zijn werk.

Mensenwerk

Hoe je het ook wendt of keert, schoonmaken blijft mensenwerk. In het centrum van alle technische innovaties draait de mens, onze mens in dit geval, aan de knoppen. De data die we vergaren, analyseren en omzetten naar gerichte acties, staat ook altijd in dienst van de mens. In dienst van jouw werknemer en zijn veilige omgeving of de schoonmaker van Hago Next en zijn werk.

Vitaliteit en betekenisvol werk

58% van de schoonmaakmedewerkers is 45 jaar of ouder en de gemiddelde leeftijd stijgt al een tijd. Dat is een gegeven. Met de mens als spil in het schoonmaakproces, moeten we medewerkers dus zo vitaal mogelijk houden om de continuïteit van schoon en hygiëne ook in de toekomst te borgen. We moeten ze, plat gezegd, zo lang mogelijk gezond aan het werk houden. De inzet van techniek en data helpen ons daarbij, omdat ze schoonmaakwerk minder zwaar maken.

Medewerkers hoeven dankzij bijvoorbeeld Smart Hygiene, maar ook door robotisering, minder onnodige meters te maken. Daarmee verkleinen we het repeterende en zware van de schoonmaaktaak, omdat mensen alleen nog maar de juiste dingen doen. Zo blijft bovendien tijd over om andere taken op te pakken die zorgen voor betekenisvoller werk door meer afwisseling in werkzaamheden.

De praktijk

De praktijk laat zien dat schoonmaakmedewerkers dat ook zo ervaren. Ze staan achter de techniek omdat we ze meenemen in dat wat het ze zelf oplevert. Ze blijven gemotiveerd werken en werken samen met de innovatiemanagers van Hago Next naar een nog breder concept en takenpakket. Zo borgen we, door de juiste balans te vinden tussen data en mens, de continuïteit van schoonmaak. Vandaag, maar vooral ook morgen.

Meer blogs

Cleanroom Schoonmaak Industrie
Industrie, Kwaliteit, Cleanroomreiniging

Schoonmaken met extreme precisie in cleanroom

24-06-2019
3 min.
Hogenood Beleving In Kaart Brengen Vooruitstrevend
Vooruitstrevend, Kwaliteit

HogeNood: beleving in kaart brengen.

23-07-2019
2 min.
Hago Robotisering
Vooruitstrevend

Robotisering: de voor de hand liggende oplossing.

27-08-2019
2 min.