Gebouwenscan

Hago biedt je, samen met zusterbedrijven, een compleet pakket om schoon en veilig aan de slag te kunnen. We beginnen met een grondige reiniging van je gebouw. De tweede stap is de gebouwenscan. Voor deze scan gebruiken we de kennis en expertise van ons zusterbedrijf Alpheios. De scan moet antwoord geven op één hoofdvraag: is mijn gebouw klaar voor (her)opening? 

Download het productblad
Onze Aanpak Kwaliteit Stoplicht

Alle hokjes aankruisen

De gebouwenscan brengt de status van je gebouw in kaart. We observeren, inspecteren en beoordelen verschillende onderdelen aan de hand van een lijst met 44 vragen. De antwoorden geven jou en ons inzicht, verbeteracties en stuurinformatie. Zo beperken we gezondheidsrisico’s en zorgen we voor structureel en goed schoonmaakonderhoud.  

Om te zorgen dat je gebouw schoon en veilig blijft, kruisen we alle hokjes aan met drie aandachtsgebieden: bestek/programma, faciliteiten en randvoorwaarden, en beheersing van processen. We bestuderen de kwaliteit van het huidige schoonmaakprogramma, de faciliteiten en randvoorwaarden die aanwezig zijn om een schone en veilige omgeving aan te bieden en het beheer van processen als het kwaliteitsmeetsysteem, risicomanagement en het wasproces.  

Duidelijke bevindingen met duidelijke vervolgstappen

Aan de hand van de informatie uit de scan, labelen we je gebouw met een stoplichtmodel: groen (in orde), oranje (aandachtspunten) of rood (hoog risico). Komt je gebouw als oranje of rood uit de scan? Dan geven we je direct een lijst met de benodigde acties om in de gewenste groene zone te komen. Al die acties zie je in een overzichtelijke rapportage met daarin het verbeteradvies, op volgorde van urgentie.  

Gebouwenscan: What's in it for you?

  • Zicht op dé factoren die van belang zijn voor een schoon en veilig gebouw; 
  • Een overzicht van risico’s in het gebouw en het schoonmaakproces (inclusief aanpalende processen);  
  • Duidelijkheid over acties om deze risico’s weg te nemen of beheersbaar te maken; 
  • Grip op de factoren die van invloed zijn op een schoon en veilig gebouw.  
Contact
Meer weten?

Wil je meer informatie over de gebouwenscan en de andere manieren om jouw bedrijf schoon en veilig weer op te starten? Neem dan gerust contact op met je contactpersoon bij Hago.  

Neem contact op
Contact met Hago - Algemeen