Menu
Hago Next   De nieuwe norm in schoonmaak  
Hago Next: de nieuwe norm in schoonmaak

Hago Next

Hago Next   De nieuwe norm in schoonmaak  

Actueel maatwerk is de nieuwe norm

Het huidige schoonmaakmodel is eindig. Ontwikkelingen in de facilitaire branche vragen om een nieuwe aanpak en het loslaten van het traditionele schoonmaakmodel. Om in te stappen op trends als hospitality, beleving en duurzaamheid. Vooruitdenken, verbeteren en innoveren. Snel schakelen en reageren op actualiteit. Dat is de nieuwe norm in schoonmaak, gesteld door Hago Next.

Waar de markt beweegt, beweegt Hago Next mee


Want de markt is in beweging. Traditionele kantoren veranderen in ontmoetingsplekken waar facilitaire hospitality onmisbaar is en waar ‘9-tot-5’ geen gangbare maat meer is. Tegelijkertijd daalt het gebruik van vierkante meters, omdat ruimte efficiënter wordt benut, zoals bij Het Nieuwe Werken. En wat te denken van duurzaamheid, dat in steeds meer organisaties een weg weet te vinden en rode draad wordt in het organisatiebrede beleid. 

Maatwerk voor beleving, efficiency en duurzame schoonmaak


Hago Next ziet de beweging en haakt hier naadloos op in met haar dienstverlening. Met dagschoonmaak voor optimale gastvrijheidsbeleving. Innovatie om schoonmaak niet alleen efficiënter, maar ook beter in richten. En duurzaamheid als uitgangspunt, zowel voor mens als milieu. Maatwerk op thema’s die voor u belangrijk zijn.

Meer over Hago Next en onze gastvrije dagschoonmaak, innovatie, hospitality, duurzaamheid, harde garanties etc vindt u op www.hagonext.nl

De garanties van Hago Next

1. Topbeleving en stijging van de klanttevredenheid
2. Volledig inzicht in prijs en proces
3. Snel schakelen door korte lijnen en direct contact met onze schoonmaker
4. Maximale efficiency door de inzet van innovatie
5. Duurzame schoonmaak voor mens, milieu en maatschappij