Menu
De motor achter   elke kwaliteitsslag  
Innovatieve schoonmaakapp @lly

Innovatie

De motor achter   elke kwaliteitsslag  

Schoonmaakapp @lly: de motor achter elke kwaliteitsslag

Stelt u hoge eisen aan de kwaliteit van de schoonmaak binnen uw organisatie en zoekt u naar verbetering van het schoonmaakproces? Hago’s app @lly bevat het alomvattende antwoord.

Voor de schoonmaker
@lly ondersteunt de schoonmaker in zijn werk en realiseert daarmee zichtbare kwaliteits- en efficiencyslagen. Met de app melden schoonmakers zich digitaal af en aan, bestellen ze zelf eenvoudig schoonmaakmiddelen en -materialen, melden ze storingen of gebreken, ontvangen ze opdrachten voor periodiek en extra onderhoud, registreren ze hun werkzaamheden en onderzoeken ze de klanttevredenheid. Gelden specifieke protocollen in een ruimte? @lly bevat alle ruimtespecifieke informatie.Voor u als opdrachtgever
Met @lly heeft u bovendien 24/7 realtime inzicht in managementinformatie, schoongemaakte ruimten en gewerkte uren. Die specifieke informatie is waardevol om continue kwaliteitsverbeteringen te realiseren. De informatie die @lly verzamelt vormt dan ook uitgangspunt voor procesverbeteringen. @lly wordt inmiddels succesvol ingezet in diverse branches, zoals industrie, cleanrooms, transport en de zorg.

@lly voor transparantie en effectiviteit
• 24/7 realtime inzicht in managementinformatie
• Maatwerkschoonmaakaanpak
• Snel schakelen en handelen bij defecten, calamiteiten en wensen
• Online DKS-controle en klanttevredenheids- en belevingsonderzoeken
• Gemakkelijk bestellen van middelen en materialen

@llyfamily

Na het bewezen succes bij Hago Next is de app vertaald naar diverse andere branches waarin Vebego-dochters actief zijn. Een overzicht:

Cleanroom@lly
In samenwerking met een van onze opdrachtgevers is de Cleanroom@lly ontwikkeld. Deze @lly heeft een nieuw design en specifieke functionaliteit voor de schoonmaak van cleanrooms, zoals een reminder als een cabine nog niet is schoongemaakt, een deadline voor schoonmaakopdrachten en een unittest om stabiliteit en performance te waarborgen.

Zorg@lly
Omdat schoonmaken in de zorg meer gebonden is aan diverse regels en voorschriften, zijn in de Zorg@lly werkinstructies, arboregels en schoonmaakprotocollen van de zorgorganisatie opgenomen. Ook beschikt de Zorg@lly over een beddenbeheerfunctie waarmee de Facility Manager ziet wanneer, waar welk bed door wie is gereinigd. En dankzij de NFC-technologie waarmee schoonmakers de schoon te maken ruimte scannen bij binnenkomst en vertrek, komt de Zorg@lly ook tegemoet aan de wens van de Inspectie voor Volksgezondheid, te weten een aftekenlijst in iedere patiëntenkamer.

Mobi@lly
Voor de efficiënte schoonmaak van bussen en treinen is de Mobi@lly ontwikkeld. Net als de Zorg@lly werkt ook de Mobi@lly met NFC, te vergelijken met het registratiesysteem van de OV-chip. Schoonmakers van Hago Transport melden zich met de Mobi@lly digitaal af en aan, scannen de schoon te maken bussen en treinen, melden storingen of gebreken en registreren hun werkzaamheden. Specifiek voor de Mobi@lly is de inspectiemodule waarmee ze registreren of de bandenspanning van de bussen nog voldoende is en of het oliepeil in orde is.