Menu
afvalmanagement - schoonmaakbedrijf Hago

Afvalmanagement

Een afvalvrij kantoor

Een kantoor zonder afval. Een schone utopie? Nee, een haalbaar en praktisch concept van EcoSmart en Hago. Gezamenlijk helpen we vooruitstrevende organisaties in hun streven naar maximale duurzaamheid. We brengen restafval terug naar minimale hoeveelheden en dat op een efficiënte en soms zelfs op een kostenbesparende manier.

Afval: de grondstof van de toekomst
Grondstoffen worden steeds schaarser en zelfs zozeer dat een aantal ervan binnen afzienbare tijd niet meer natuurlijk te delven is. Eén van de oplossingen voor dat dreigende probleem is het terughalen van deze grondstoffen uit producten en materialen die we al in gebruik hebben. Dat betekent dat we de manier waarop ze aan het einde van hun levensduur verzamelen en verwerken moeten aanpassen. Een uitdaging, die even groot als noodzakelijk is. Afval krijgt hierbij een nieuwe betekenis. Een hoofdrol zelfs: die van grondstof voor de toekomst!

Hoe werkt het?
Met uitgebalanceerde inzamelmiddelen en een toegewijd team van afvalspecialisten, zorgen wij er voor dat reststromen zoveel mogelijk op de werkplek gescheiden worden. Deze perfect gesorteerde stromen zetten wij vervolgens door bij verwerking van het afval tot nieuwe grondstoffen. Een integraal proces van kantoorwerkplek tot en met verwerking en recycling, dat we weergeven in overzichtelijk, professionele rapporten.

Afval-milieurapportage
We zorgen voor een rapportage per maand of kwartaal, waarin nauwkeurig staat aangegeven welke reststromen uit het kantoor gestroomd zijn. We houden nauwgezet de doelstelling in de gaten en stellen bij waar nodig. Ook rapporteren we de kwantitatieve CO2 effecten van de reductie van restafval.Ik wil meer weten over afvalmanagement

Ik wil meer weten over afvalmanagement
Re-captcha
Captcha

Download flyer

       


EcoSmart

Voor afvalmanagement werken wij samen met EcoSmart, een 100% dochter van Van Gansewinkel. EcoSmart inspireert zijn werkwijze op de Cradle-to-Cradle filosofie. Ze geven afval een tweede leven door het nuttig toe te passen als grondstof voor nieuwe producten of als brandstof voor het opwekken van energie. Dat geeft waarde aan afval. Voor u, voor ons en voor het milieu. Naast advies op het gebied van integraal afvalbeheer hebben ze ook een reeks van oplossingen in huis waarmee ze het afvalbeheer volledig voor organisaties uit handen nemen.