Menu
Vakspecialist
Schoonmaakbedrijf Hago - Industrie en cleanrooms

Cleanroomreiniging

Vakspecialist

Cleanroomreiniging

In het specialisme Cleanroomreiniging is het van belang om met de nieuwste technieken te werken. En volgens de laatste werkmethoden. Als marktleider in cleanroomreiniging houdt Hago nieuwe ontwikkelingen daarom continu in de gaten. Tegelijkertijd ontwikkelen wij innovaties ook zelf. Zoals de SmartCart, een werkwagen met sensoren die bijvoorbeeld het stofgehalte in een ruimte meten. En de SlowWatch, een horloge dat trilt bij te snelle handbeweging van de schoonmaker. 

Cleanroomreiniging is een compleet up-to-date cleanroomconcept op een fundament van vijf pijlers:
  1. vakpersoneel
  2. opleidingen (o.a. SKAR)
  3. middelen en materialen (o.a. SlowWatch en SmartCart)
  4. realtime inzicht met de Cleanroom Monitor
  5. Lean Six Sigma

Vakpersoneel

In cleanrooms is de schoonmaak – en daarmee de schoonmaakmedewerkers – voorwaarde scheppend voor het primaire proces. Bij Hago komt daarom niet iedereen in aanmerking voor de functie van cleanroomschoonmaker. Voordat wij een medewerker aannemen (en hij eventueel aan het opleidingstraject begint), stellen wij in de selectieprocedure enkele strikte eisen:

  1. de medewerker moet passen in een van de persoonlijkheidsprofielen die passen bij het vak cleanroomreiniging Hago test bij de selectie van cleanroommedewerkers de geschiktheid. Wij gebruiken hiervoor de kleurentest, die in het bedrijfsleven ook veel wordt toegepast. Type persoonlijkheden krijgen in deze test een bepaalde kleur. Hago zet deze test al geruime tijd met succes in andere sectoren in.
  2. de medewerker beheerst de Nederlandse taal Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een voorwaarde om de cleanroomopleiding te volgen en in een cleanroom te werken. Het minimale niveau is B1. Iemand kan dan lezen en schrijven en begrijpt ook moeilijkere taal.
  3. de medewerker is ICT- fähig (kan bijvoorbeeld apps toepassen op een smartphone)

Opleidingen

Voor elke schoonmaker, dus ook voor de cleanroomschoonmaker, begint de uitoefening van zijn vak met de Basisopleiding Schoonmaak.

Stof- en Kiemarme Ruimten
Na het afronden van de Basisopleiding Schoonmaak, volgt de opleiding Stof- en Kiemarme Ruimten (SKAR). Onderwerpen als schoonmaak- en kledingprocedures, handenreiniging, en desinfectie, kennen voor medewerkers na de opleiding geen geheimen. EU-richtlijn Good Manufactering Practice (GMP) is de norm. Met jaarlijkse opfriscursussen houden we medewerkers op niveau.

Nederlandse taal
Om de opleiding SKAR te volgen en in een cleanroom te werken, is minimaal taalniveau B1 vereist. Iemand kan dan lezen en schrijven en begrijpt ook moeilijkere taal. Indien nodig verzorgen wij een taalcursus om dit niveau te halen.

Middelen en materialen

Hago werkt zo mogelijk met de nieuwste middelen en materialen. Maar wij vinden het nog belangrijker dat de middelen, materialen en werkmethoden aansluiten bij de situatie van onze opdrachtgever.

Disposables
Contaminatie voorkomen is prioriteit nummer één in een cleanroom. Wegwerpschoonmaakmaterialen (disposables) zijn daarom zeer geschikt voor cleanrooms. De doeken belanden direct na gebruik bij het afval en worden niet hergebruikt. Hago werkt met materialen van zeer hoge kwaliteit, geleverd door specialisten op dit gebied (o.a. Stax).

SlowWatch
De SlowWatch is een smartwatch met een extra functie. De SlowWatch meet de handbeweging van de schoonmaker. Te snelle schoonmaakbewegingen vormen in cleanrooms een risico omdat vervuiling opdwarrelt en na reiniging weer neerdaalt. De SlowWatch trilt wanneer de schoonmaker te snelle bewegingen maakt. Het horloge ondersteunt daarmee een constante schoonmaakbeweging.

SmartCart
De SmartCart is een Triple T-werkwagen van Alpheios uitgerust met sensoren. Deze meten het stofgehalte, CO2 (concentratie mensen), luchtvochtigheid, temperatuur, luchtdruk en lichtintensiteit. De data die de SmartCart verzamelt, verschijnen in de app Cleanroom@lly zodat cleanroomschoonmakers bij afwijkingen direct kunnen reageren.

Cleanroom@lly en smartphone
Onze medewerkers gebruiken de smartphone om ruimtes te scannen en af te tekenen. Dit doen zij in de app Cleanroom@lly. Ook doen zij daar meldingen van bijvoorbeeld een verstoring (met foto). Daarnaast ontvangen medewerkers tips ergonomie of instructies van de klant.
De app bevordert de verbinding met en tussen cleanroomschoonmakers. Ze worden welkom geheten, ontvangen nieuwsberichten en berichten over jubilea. Medewerkers zijn gemakkelijk bereikbaar en kunnen in de app zelf met ideeën komen.

Download folder

Flyer Cleanroomreiniging    Voor een constante conditie van uw cleanroom. Schoon, smart en zeker.

Lees alles over de vijf pijlers van ons cleanroomconcept>>

Realtime inzicht met de Cleanroom Monitor

In de Cleanroom Monitor – een digitaal dashboard – komt alle verzamelde informatie bij elkaar. Via één portal is altijd en overal realtime inzicht mogelijk in de data. Voor de leidinggevende van Hago en voor de klant, is het schoonmaakproces daarmee volledig transparant.
De data in de monitor zijn verzameld door de SlowWatch, de SmartCart en Cleanroom@lly. Maar de monitor geeft ook informatie over de middelen en materialen die worden gebruikt, opleidingen die zijn gevolgd, welke medewerkers er werken. Kortom: het is een compleet digitaal logboek.

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een verbetermethode voor werkprocessen. Hago zet Lean Six Sigma in om cleanroomreiniging nog beter te laten aansluiten bij uw werkflow en uw productieproces. Met Lean Six Sigma voorkomen we verspilling en verkorten we doorlooptijden. Hago hanteert hiervoor – naast de normen die bij u als opdrachtgever gelden – de normen van VCCN.
De projectmanager van Hago brengt vanuit de gedachte van Lean Six Sigma het werkproces van uw bedrijf en uw cleanrooms in kaart. Samen met u bepaalt hij hoe het schoonmaakproces en de bijbehorende protocollen het meest efficiënt aansluiten bij het productieproces.