Menu
Onze positieve bijdrage
MVO beleid van schoonmaakbedrijf Hago

Daad bij het woord voegen

Onze positieve bijdrage
Onderstaand een overzicht van enkele initiatieven. Elk initiatief geeft weer op welk gebied Hago haar positieve bijdrage levert.
1. Next step in beleving- en gastgerichte schoonmaak
Hago Next start met een pilot van zelfsturende teams op twee locaties: Kempen & Co en Achmea Leiden. Door teams zelfsturend te organiseren, legt Hago Next het eigenaarschap bij de schoonmaker. Het doel? Het vergroten van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Door medewerkers onderling het werk te laten organiseren, creëert Hago Next betrokken ondernemerschap. We geven budgetverantwoordelijkheid en delen contractinformatie.  

Resultaat:
Sociaal: een klant- en medewerkerstevredenheid van een 9.2. UWV Convenant
Werk is belangrijk voor iedereen, maar helaas is er geen werk voor iedereen en zijn er in Nederland 687.000 werklozen. Om de werkgelegenheid te stimuleren hebben Vebego en het UWV een convenant getekend. De intentie en doelstelling van het convenant is het bevorderen van het beschikbaar komen van werplekken binnen Vebego en haar bedrijven, voor mensen die binnen alle doelgroepen van het UWV vallen.   
 
Resultaat:
Financieel/economisch: € 570.000,00 schadelastbeperking realiseerde Vebego voor de maatschappij, door het convenant dat zij sloot met UWV. Door uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen, verminderen de maatschappelijke lasten.  

Sociaal: Vebego maakte met dit convenant 296 werkplekken beschikbaar voor mensen die binnen alle doelgroepen van het UWV vallen. Hago plaatste in totaal 23 medewerkers via het UWV.
3. Autowassen
1 kopje water heeft Hago met haar nieuwe, revolutionaire methode nog maar nodig om een auto te wassen.  

Resultaat:
Ecologisch: Hago bespaart  gemiddeld 150 liter water per auto ten opzichte van ‘thuis wassen’ en wel 400 liter ten opzichte van een wasbeurt in de wasstraat.
4. Financiële vitaliteit
Onderzoek van het Nibud onder werkgevers toont aan dat werknemers als gevolg van hun financiële problemen negen dagen of meer ziek zijn op jaarbasis. Bovendien zijn medewerkers met schulden naar schatting 20% minder productief. Met het project ‘financiële vitaliteit’ bood Hago medewerkers met een loonbeslag de mogelijkheid zich vrijwillig aan te melden voor een pilot. Het doel is medewerkers weer zelfredzaam te maken, zodat zij weer controle krijgen over hun financiële situatie. Hago focust zich met name op budgetcoaching, waarvoor het samenwerkt met een schuldhulpverleningspartij.  

Uitkomst pilot:
Financieel/economisch resultaat: 28,1% minder ziekteverzuim en 23,5% kostenbesparing.  

Sociaal resultaat: gevoel trots & betrokkenheid gestegen  

Neveneffecten: stabiliteit in het gezin van de medewerker en partner doet ook mee, heeft nu ook een baan5. Vebego Foundation
De Vebego Foundation is een stichting van Vebego waaraan alle Vebego bedrijven gekoppeld zijn, zo ook Hago. De belangrijkste doelstelling van de Vebego Foundation is het ondersteunen van mensen met minder kansen. Dit doen we ver weg maar ook dichtbij huis. Een financiële gift gaat altijd gepaard met een eigen bijdrage van onze medewerkers: kennisoverdracht en/of handen uit de mouwen steken.  De Vebego Foundation richt zich op projecten gericht op: werk, zorg en onderwijs.  

De Vebego Foundation draagt mede bij aan de betrokkenheid van medewerkers bij Hago, bij elkaar, bij hun klant en bij de maatschappij.  Ver weg
Medewerkers, van schoonmaker tot directeur, kunnen zich aanmelden voor een bouwreis. Samen een week de handen uit de mouwen steken in Ghana, Sri Lanka of Marokko. Voor deze landen is bewust gekozen omdat hier de roots liggen van een groot deel van onze medewerkers.  

Dichtbij huis
In Nederland doen we elk jaar mee aan NL Doet. Collega’s gaan een dagje uit met ouderen of knappen een gemeenschapstuin op. Ook hebben collega’s drie zondagslessen verzorgd, gericht op duurzaam ondernemen,  voor leerlingen van de IMC Weekendschool in Amsterdam West, Tilburg en Rotterdam.  

Resultaat:
Sociaal: 77 Hago medewerkers hebben een positieve bijdrage geleverd aan een project van de Vebego Foundation. Medewerkers die hebben deelgenomen aan een bouwreis of ander maatschappelijk betrokken project voelen zich trots & betrokken bij Hago.  

Meer weten?
Meer informatie over de Vebego Foundation en haar activiteiten is beschikbaar op www.vebegofoundation.nl


6. ISO 26000 Zelfverklaring
Hago voldoet aan de richtlijnen van de ISO 26000 Zelfverklaring. Meer informatie, klik hier.
Meer weten?
Denkt u dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid beter en slimmer kunnen uitrollen? Heeft u tips of klachten? Of gaat u graag met ons de dialoog aan? Aarzel dan niet en neem contact op met Julie van Tuijl, via Julie.vanTuijl@hago.nl.