Menu
Onze positieve bijdrage
MVO beleid van schoonmaakbedrijf Hago

Onze positieve bijdrage

Onze positieve bijdrage

Onze positieve bijdrage

Hago wil graag een positieve bijdrage leveren aan haar omgeving. Dit omdat wij intrinsiek een bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Als familiebedrijf hechten we hier veel waarde aan, zodat voor toekomstige  generaties morgen ook een mooie dag is. Uiteraard zijn we geen wereldverbeteraars, maar we hebben wel een stem van betekenis.  

Wij zijn van mening dat Hago een stem van betekenis heeft in de wereld waarin we opereren. Onze ruim 4.000 medewerkers, die de motor zijn van ons bedrijf, komen dagelijks op bijna 2.200 locaties en ontmoeten dagelijks duizenden mensen… Hierdoor kan Hago aanhoudend de risico’s en kansen in kaart brengen, zowel binnen- als buiten de Hago muren maar ook in het nu en in de verre toekomst. Met een continue open frisse  blik en door gewoon te doen ontwikkelt Hago voortdurend nieuwe initiatieven, projecten, dienstverleningsconcepten en onderzoeken. 

Onze positieve bijdrage
Hago wil graag een positieve bijdrage leveren aan een schoon Nederland, waardoor medewerkers, klanten en de maatschappij in een veilige en schone omgeving kunnen wonen, werken en leven. Om deze bijdrage te kunnen leveren werkt Hago nauw samen met partners.
Het betrekken van stakeholders
Veel bedrijven doen aan duurzaamheid en maken dit zichtbaar via certificaten. Echter, een certificaat zegt niets over wat je doet. Want hoe weet u als klant of de initiatieven die een organisatie onderneemt aansluiten op uw eigen doelstellingen? Hago doet dit anders! Wij gaan de dialoog aan met onze klanten, waar liggen de pijnpunten? Wat zijn de doelstellingen op sociaal, ecologisch en financieel/economisch gebied? Door samen open en transparant te zijn kunnen we elkaar versterken én samen een positieve bijdrage leveren aan onze omgeving.  

Niet alleen met klanten gaat Hago de dialoog aan, eveneens met onze medewerkers. Wat verwachten onze medewerkers van Hago als goed werkgever? Hago streeft hierbij naar een continue verbetering zodat medewerkers nu en in de toekomst vitaal, betrokken en met plezier kunnen blijven werken. Medewerkers vormen immers de spil van ons dienstverlenend familiebedrijf én zijn het gezicht binnen uw onderneming.
Meten = weten
Echter, hoe geven we dan blijk aan onze positieve bijdrage?  We kijken hierbij altijd naar een bijdrage op sociaal, ecologisch en/of financieel/economisch gebied. Dit maken we concreet met getallen, cijfers en waarden. Heel inzichtelijk dus! Bovendien levert dit veel op; gerichte sturing en inzicht in de ‘waarde’ van de positieve bijdrage voor klant, medewerker & de maatschappij. 
Meer weten?
Denkt u dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid beter en slimmer kunnen uitrollen? Heeft u tips of klachten? Of gaat u graag met ons de dialoog aan? Aarzel dan niet en neem contact op met Julie van Tuijl, via Julie.vanTuijl@hago.nl.